Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu

Pořadatel přípravného kurzu ke zkouškám OZ:  Klub střelců Smiřice, z. s.

Adresa: Městská střelnice, Ant. Seligera č. p. 44, Smiřice (https://mapy.cz/s/psAU)

Navigační údaje: GPS: 50°18’6.163″N, 15°52’32.582″E

Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti je rozložen do dvou dnů a poté probíhá zkouška odborné způsobilosti v rozsahu Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, ve znění Nařízení vlády č. 220/2017 Sb.

Termín zkoušky odborné způsobilosti určuje Policie ČR a žadatel je o něm informován při podání přihlášky.

Podáním přihlášky na Policii ČR je žadatel automaticky zařazen do přípravného kurzu – není tedy zapotřebí se do něho individuálně přihlašovat a žadatelé nebudou k účasti vyzýváni. Přestože je přípravný kurs dobrovolný, na základě dosavadních zkušeností lze jeho absolvování více než doporučit, a to obou jeho částí.

Nad rámec základního kurzu si žadatelé mohou individuálně dohodnout individuální doplňkový výcvik, který zahrnuje pouze manipulaci se zbraněmi a střelivem, nikoliv výcvik střelby.

Vzhledem k rozsahu znalostí, které si žadatel o ZP musí během přípravného kurzu osvojit, doporučujeme, aby si ještě před jeho zahájením v maximální možné míře nastudoval testové otázky.

Nad rámec základního kurzu si jeho účastníci mohou dohodnout doplňkový individuální výcvik, který zahrnuje pouze manipulaci se zbraněmi a střelivem, nikoliv výcvik střelby.

Obsah přípravného kurzu:
I. část přípravného kurzu
– seznámení s průběhem zkoušky odborné způsobilosti
– seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
– zásady bezpečnosti při manipulací se zbraněmi a střelivem
– základy střeleckých dovedností – držení zbraně, postoj, míření, spouštění
– cvičná manipulace a cvičná střelba se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážky ZKM 456 a brokovnice dvojky ZP 45)

II. část přípravného kurzu
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážky ZKM 456 a brokovnice dvojky ZP 45)
– zkouška odborné způsobilosti nanečisto.

 Termíny přípravných kurzů pro žadatele o zbrojní průkaz a termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v období od 01/2020 do 01/2021

 

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
01. 02. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

08. 02. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

11. 02. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

28. 03. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

04. 04. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

07. 04. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

23. 05. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

30. 05. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

02. 06. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

18. 07. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

25. 07. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

28. 07. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

12. 09. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

19. 09. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

22. 09. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

31. 10. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

07. 11. 2020     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

10. 11. 2020     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

19. 12. 2020     

(od 12:30 – 17.00 hod.)

02. 01. 2021     

(od 13:00 – 17.00 hod.)

05. 01. 2021     

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Případné dotazy zasílejte na e-mail: strelnice.smirice@seznam.cz nebo volejte na tel. 724 146 219 (Václav Klimeš, správce střelnice).

Před zahájením I. části přípravného kurzu bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů spojených s přípravným kurzem a se zkouškou odborné způsobilosti (viz infoleták) a seznámení s provozním řádem střelnice, prosíme proto o dochvilnost.

Věnujte přípravný kurz jako dárek – více na samostatné záložce

Napsat komentář